Kalkulator BMI (Body Mass Index)

Aby obliczyć BMI (Body Mass Index) skorzystaj z naszego kalkulatora, który po wypełnieniu kilku pól obliczy twoje BMI.

Kalkulator BMI – Body Mass Index


Co to jest BMI?

BMI, czyli Body Mass Index (indeks masy ciała), to miara stosowana do oceny, czy waga człowieka jest odpowiednia do jego wzrostu. Oblicza się go, dzieląc masę ciała (w kilogramach) przez kwadrat wzrostu (w metrach).

BMI jest często używany w medycynie i fitnessie jako prosty wskaźnik oceny, czy osoba ma niedowagę, prawidłową wagę, nadwagę, czy otyłość. Warto jednak zauważyć, że BMI nie różnicuje masy mięśniowej od tłuszczowej, więc może nie być precyzyjnym wskaźnikiem stanu zdrowia dla osób o dużych masach mięśniowych, takich jak sportowcy.

Tabela wyników BMI i ich interpretacja

Poniżej przedstawiamy tabelę z wynikami BMI, oraz interpretację tych wyników.

Wynik BMI Interpretacja
Poniżej 16.0 Niedożywienie
16.0 – 16.9 Wychudzenie
17.0 – 18.5 Niedowaga
18.5 – 24.9 Waga prawidłowa
25.0 – 29.9 Nadwaga
30.0 – 34.9 Otyłość I stopnia
35.0 – 39.9 Otyłość II stopnia
40.0 i więcej Otyłość III stopnia