Kalkulator BMI dzieci

Kalkulator BMI dla dzieci to zaawansowane narzędzie online, które pozwala na precyzyjne wyznaczenie indeksu masy ciała u najmłodszych. Dzięki uwzględnieniu specyficznych czynników, takich jak wiek i płeć, dostarcza on dokładniejszych i bardziej odpowiednich wyników, które pomagają monitorować i utrzymać zdrowy rozwój dziecka. Z łatwością możemy zrozumieć, czy nasze dziecko ma niedowagę, prawidłową wagę, nadwagę czy otyłość, i na tej podstawie podejmować odpowiednie kroki w kierunku zdrowego stylu życia.

Kalkulator BMI dzieci (Body Mass Index dla dzieci)


Normy BMI dla dzieci

W przypadku dzieci i młodzieży, wyniki BMI są interpretowane nieco inaczej – zależnie od wieku i płci. Tutaj jest przykład dla dzieci w wieku od 2 do 19 lat:

BMI Wynik
Poniżej 5. percentyla Niedowaga
5. do mniej niż 85. percentyla Normalna waga
85. do mniej niż 95. percentyla Nadwaga
95. percentyl i wyżej Otyłość

Wartości procentowe są percentylami, które określają pozycję dziecka na krzywej wzrostu w odniesieniu do innych dzieci tej samej płci i wieku. Na przykład, dziecko na 50. percentylu ma wartość BMI wyższą niż 50% dzieci tej samej płci i wieku. Percentyle są używane do oceny BMI dzieci i młodzieży, ponieważ ich ciała zmieniają się z wiekiem i różnią się między płciami.